De opleiding EMBA Sport ManagementDe opleiding EMBA Sport Management van Wagner Group is er voor personen die de sport vooruit willen helpen -en tegelijkertijd hun eigen loopbaan een impuls willen geven.
Ondernemer in de sport worden? Een functie op managementniveau bekleden in de sport? Maak kennis met deze unieke opleiding waarmee je persoonlijke records breekt.
Meer informatie vind je hier.

2015. Een feestelijk studiejaar

Het komend studiejaar begint de vijfentwintigste jaargang van de opleiding Sport Management van Wagner Group; een heuse mijlpaal.

NVAOMaar er is nóg een reden waarom 2015 een feestelijk jaar is: de Executive MBA Sport Management is recentelijk opnieuw geaccrediteerd door NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie. Deze instelling is ‘bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen’. Het programma, de docenten, de voorzieningen, de kwaliteitszorg en de toetsing zijn door bureau AeQui in opdracht van NVAO tegen het licht gehouden en voldoende bevonden. Reden om eens stil te staan bij verleden, heden en -vooral- toekomst van de EMBA Sport Management. Want ambitie en innovatie zitten in het DNA van Wagner Group.

Hoe het begon

Philip Wagner

Prof. drs. Philip Wagner, ondernemer Wagner Group

Wagner Group is in 1986 opgericht door bedrijfskundige en econoom prof. drs. Philip E. Wagner; het is een onafhankelijke, internationaal georiënteerde kennisonderneming die zich richt op versterking van leiderschap, ondernemerschap en innovatie. De dienstverlening van Wagner Group bestaat uit bestuurlijk-strategische advisering, kennisontwikkeling, inspiratie en ervaringsleren.

Enkele jaren na de oprichting van Wagner Group, in 1989, kreeg Philip Wagner van NOC*NSF, KNVB, Ministerie van WVC en Rijksuniversiteit Groningen de opdracht om de haalbaarheid van een universitaire sportmanagementopleiding in Nederland te onderzoeken.

Daarmee was de kiem gelegd van de Executive MBA Sport Management die Wagner Group anno 2015 aanbiedt.

Programma
 jaar 1

Het eerste jaar ‘Professioneel Sportmanagement’ bestaat uit zeven modules en een studiereis:
Module 1: Organisatie en strategie in de bedrijfstak sport en de visie op leren
Module 2: Maatschappelijke positionering, ondernemerschap, business modeling en financiën
Module 3: Facility- en event management in de sport
Module 4: Sportmarketing en communicatie
Module 5: Governance en verandermanagement
Module 6: Sport, leiderschap en competentiemanagement
Module 7: Sportmanagement als wetenschapsgebied
Module Studiereis: naar China

Programma jaar 2

Het tweede jaar is het masterjaar en bestaat uit drie modulen en een studiereis:
Module 7: Sportmanagement als wetenschapsgebied
Module 8: De opzet van het onderzoek
Module 9: Onderzoek uitvoeren en wetenschappelijk publiceren
Module studiereis: naar NASSM-Congres USA of Canada

“De Executive MBA Sport Management is een tweejarige deeltijdopleiding voor professionals in de sport die hun loopbaan een impuls willen geven.”

Het profiel van de EMBA Sport Management

Eigentijdse executive education helpt professionals deze vormen van ondernemerschap te verwerven.De Executive MBA Sport Management is een tweejarige deeltijdopleiding voor professionals in de sport die hun loopbaan een impuls willen geven. De opleiding is ontworpen om de sportmanager in staat te stellen uiteenlopende strategische uitdagingen in het werkveld aan te gaan en de leiding te nemen bij het ontwikkelen van innovatieve concepten, waardeproposities en businessmodellen.

De opleiding leidt natuurlijk deelnemers op voor leidinggevende functies in het werkveld sportmanagement. Maar in de sport ontstaan nieuwe werkcontexten, waarin persoonlijk ondernemerschap een factor van belang is. Daarom vindt Wagner Group het essentieel dat de deelnemers aan de opleiding ondernemerscompetenties ontwikkelen.
De opleiding is gericht op het versterken van de competenties innovatie, leiderschap en ondernemerschap.
Het doel van de opleiding is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de toekomst van de sport.

Bevindingen van de visitatiecommissie

De visitatiecommissie van AeQui bezocht de Executive MBA Sport Management van Wagner Group op 21 oktober 2014. Het hele instituut werd binnenstebuiten gekeerd: de commissie beoordeelde facetten als Eindkwalificaties, Programma, Personeel, Voorzieningen en Kwaliteitszorg.

Over de hele linie kreeg de opleiding een dikke voldoende, tot grote vreugde van Wagner Group.

Bepaalde aspecten maakten grote indruk op de commissie; deze belichten we hieronder omdat ze kenmerkend zijn voor de visie en werkwijze van Wagner Group.
Wagner Group ontplooit diverse initiatieven om tot een nóg betere opleiding te komen. Hierop komen we terug onder Ambities en toekomstperspectief.

A. Onderscheidende aspecten

1. Aansluiting op de arbeidsmarkt
De profilering van de opleiding sluit goed aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Professionals die deze opleiding afronden zijn een verrijking van organisaties die actief zijn in de sport. Dat hebben alumni en mensen die actief zijn in de sport de visitatiecommissie verteld.

Sport Management Alumni meeting

Sport Management Alumni meeting

2. Medewerkers met visie
De docenten van de opleiding zijn zeer deskundig en betrokken, zeiden deelnemers tegen de visitatiecommissie; zij zijn sterk op inhoudelijk, organisatorisch en didactisch gebied.
De commissie merkte bovendien op dat de docenten zich in positieve zin onderscheiden doordat zij vooruitstrevende en innovatieve ideeën hebben over de bedrijfstak sport.

3. Waardevrij denken & stellingen onderbouwen
Een groot pluspunt van de opleiding is volgens de visitatiecommissie de ‘derde leerstroom’: Reflectie. Door deze leerstroom worden deelnemers zich bewust van hun professionele leergedrag. De invulling met socratische gesprekken, een persoonlijkheidstest en opdrachten staat borg voor een verdieping van de academische competenties van de deelnemer.
Deelnemers, alumni en docenten waarderen ook de aandacht voor waardevrij denken: deelnemers vormen een brede blik en leren hun stellingen onderbouwen.

Een actief alumninetwerk4. Een actief alumninetwerk
Het viel de visitatiecommissie op dat Wagner Group veel moeite doet om het contact tussen alumni te bevorderen; er worden regelmatig alumni- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, en deze worden als waardevol ervaren en daarom goed bezocht.
Afgestudeerden blijven dankzij het alumninetwerk op de hoogte van ontwikkelingen in de sport, delen kennis en wisselen ervaringen uit.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Beijing Sport University

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Beijing Sport University

5. Contacten in het werkveld
De Executive MBA Sport Management is stevig geworteld in het werkveld. Wagner Group onderhoudt een groot aantal contacten in de sport, onder andere met sportbonden en -clubs, bedrijfsleven en overheid.
Medewerkers van de opleiding bezoeken regelmatig congressen en seminars, vervullen adviesfuncties en maken deel uit van internationale partnerships.
Wagner Group is lid van de North American Society for Sport Management (NASSM), mede-initiator van de World Association for Sport Management ( WASM) en samenwerkingspartner van de Beijing Sport University.

“De docenten zijn zeer deskundig en betrokken en hebben innovatieve ideeën over de bedrijfstak sport.”

B. Ambities en toekomstperspectief

1. Over de grenzen

Ondernemerschap en innovatie* Interdisciplinair
De sportwereld is volop in ontwikkeling. Een belangrijke tendens is dat grenzen tussen branches vervagen: innovaties ontstaan op het snijvlak van sport, bewegen, vrije tijd, toerisme en gezonde leefstijl. Hierdoor wordt het vermogen om strategische verbindingen te leggen met andere bedrijfstakken steeds belangrijker.
De aanbeveling van de visitatiecommissie om de Executive MBA Sport Management te versterken met een leerlijn ‘Ondernemerschap en Innovatie’ komt dan ook precies overeen met een ambitie die Wagner Group al koesterde.

De sportwereld krijgt steeds meer een internationaal karakter*Internationaal
De sportwereld krijgt steeds meer een internationaal karakter. De Executive MBA Sport Management loopt in deze ontwikkeling voorop -en zal in de toekomst haar voorsprong vergroten.
Nu al zijn internationale gastdocenten en een studiereis voor alle deelnemers. Deze wordt ervaren als zeer verrijkend. In de toekomst zal de internationale oriëntatie verder versterkt worden, waarbij de ambitie is om een International MBA Sport Management in het leven te roepen.

2. Focus op ondernemerschap

Focus op ondernemerschapWerk komt anno 2015 lang niet altijd in de gedaante van een dienstverband. Sportorganisaties met een innovatief karakter scheppen vaak nieuwe werkcontexten.

Daarom is Wagner Group ervan overtuigd dat het ontwikkelen van persoonlijk ondernemerschap voor alle deelnemers noodzakelijk is. Het programma van de Executive MBA Sport Management zal daar in de toekomst nog meer op gericht zijn.

In het artikel ‘Een pleidooi voor Executive Education 3.0’ onderscheidt Philip Wagner drie vormen van ondernemerschap.

  1. Persoonlijk ondernemerschap: het ontwikkelen van de competenties initiatief, focus en daadkracht;
  2. Intern ondernemerschap: bij een onderneming of instelling werken aan de competenties empowerment en integraal management;
  3. Entrepreneurship: het ontwikkelen van waardeproposities die bestaansrecht hebben, innovatieve businessmodellen en duurzame ondernemingsmodellen.

Eigentijdse executive education helpt professionals deze vormen van ondernemerschap te verwerven. Deelnemers combineren nieuwe kennis met de ervaring, talenten en drijfveren die ze al bezitten.
De diversiteit in leeftijd, loopbaan en vakgebied in een groep zorgt dat deelnemers ook van elkaar leren; er ontstaan netwerken voor het leven.

“In de toekomst zal de internationale oriëntatie verder versterkt worden, waarbij de ambitie is om een International MBA Sport Management in het leven te roepen.”

Meer informatie en inschrijven

Sander Claassen, programmamanager

De volgende editie van de Executive MBA Sport Management start in september.

Deelnemen? Meer informatie inwinnen?

Bel of mail Sander Claassen, programmamanager Sport Management
E-mail: sander.claassen@wagnergroup.nl
Tel: +31 (0)6 21 46 15 80
Direct inschrijven kan hier.

Diploma-uitreiking

Diploma-uitreiking